Fakültenin kapatılacağı iddialarına rektörlükten cevap!

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun bazı fakültelerle ilgili değişiklik için toplanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, asılsız iddialar ortaya attı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) kapatılacağını öne süren derneğin iddialarıyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama geldi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Üniversitemizin fakülte yapılanmasında gerçekleştirilmesi öngörülen değişiklik hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere Üniversitemizde geçmişten bugüne yeni fakülte ve bölümlerin kurulması veya yeniden düzenlenmesi gibi akademik yapıya dair pek çok revizyon yapılmıştır. Üniversitemiz, 160 yıllık tarihi ve gelenekleri kadar bu sürekli yenilenme ve değişim sayesinde bugün Türkiye’nin en güçlü eğitim ve araştırma kurumlarından biridir.

Bu çerçevede Üniversitemizin en üst akademik karar alma organı olan Üniversite Senatosu uzun süredir devam eden fakülte yeniden yapılanmasına dair çalışmalarını nihayetlendirmiştir. Bu süreç içinde üniversitemiz yönetimlerinin uzun yıllardır yaptıkları çalışmalar derlenmiş, birçok üniversiteden farklı modeller incelenmiş ve yerli ve yabancı uzmanların fakülte yapılanmasına dair görüşleri alınarak kapsamlı bir hazırlık yapılmıştır.

Bu çalışma çıktılarının değerlendirildiği 20 Aralık tarihli Senato toplantısında fakülte yeniden yapılanmasının aşağıdaki şekilde Yükseköğretim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir: 

Yeniden yapılanma sonrası:

1. Fen – Edebiyat Fakültesi, iki fakülte olarak yeniden yapılandırılmıştır: Fen Fakültesi (School of Science) ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (School of Humanities and Social Sciences). Böylece çalışma konusu ve metodolojisi birbirine benzer bölümlerin aynı fakülteler altında yer alması sağlanmıştır. Bu şekilde dekanlık, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu gibi organların daha tutarlı ve verimli işlemesi amaçlanmaktadır.

2. Yönetim Bilimleri Fakültesinde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Turizm İşletmeciliği bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. Bu değişiklikle hem benzer disiplinlerde yer alan bu bölümlerin hem de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin daha da güçlenmesi hedeflenmektedir.

Boğaziçi Üniversitesinin mevcut bölümleri, faaliyetlerine hiçbir değişiklik olmaksızın devam edecektir. Fakültelerin yeniden yapılandırılmasıyla, sadece idari işleyişi kolaylaştırmak ve böylece mevcut eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha etkin planlanması ve yürütülmesi hedeflenmiştir. Herhangi bir bölüm ile ilgili mekânsal bir değişiklik de söz konusu değildir. Bazı bölümlerin kapatılacağı ya da bölüneceği, bazı birimlerimizin farklı kampüslere taşınacağı vb. iddialara itibar edilmemelidir.

Senatoda tartışılıp tüm akademik birimlerin temsilcileri ile verilmesi gereken akademik yönetime ilişkin bir kararın kamuoyuna çarpıtılarak yansıtılmasının, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve tüm kamuoyu nezdinde Üniversitemizin itibarına zarar vermekten başka bir işlevi bulunmamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesinin tarihinde pek çok akademik yapı değişikliği yapılmıştır. Örneğin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, İş İdaresi ve İktisat Fakültesi olarak kurulmuş, daha sonra İdari Bilimler Fakültesine ve en son olarak bugünkü yapısına dönüşmüştür. Bu değişimlerin her birinde altındaki bölümler de değişmiştir. Ayrıca, bugün gerçekleştirilen benzer yeniden yapılanma teklifleri, yakın geçmişte Üniversite Senatomuzda görüşülmüş ve pek çok birimin desteğini almıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (eski adıyla UBYO) ile ilgili sürecin tarihi gelişimi şu şekildedir;

  • 2015 yılındaki senato toplantısında UBYO’nun fakülte olarak yapılanması ele alınmıştır. 
  • 2018 yılında gerçekleşen Senato toplantısında, UBYO ve İİBF’nin durumunu çalışmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir.
  • 2019 yılındaki Senato toplantısında, ilgili komisyon tarafından hazırlanan rapor tartışılmış ve en çok aşağıdaki iki öneri kabul görmüştür;
    • İİBF ile UBYO’nun birleşerek İşletme Fakültesi (Business School) adı altında yapılandırılması
    • UBYO’nun kapatılarak bölümlerinin İİBF altında birleştirilmesi
  • 2015’ten bu yana farklı yönetimlerce geliştirilen bu süreç 20 Aralık 2023 tarihli senato toplantısında tamamlanmış ve yeni yapılanma hayata geçirilmiştir.

Üniversitemizde uzun yıllardır olgunlaşan bu sürecin tarihi bağlamından koparılarak keyfi bir tasarruf gibi gösterilmeye çalışılması iyi niyetten uzaktır. Ayrıca, bu değişiklikle akademik hayatın, eğitim kalitesinin ya da öğrenci deneyiminin olumsuz etkileneceğine dair yapılan manipülatif paylaşımlar sadece öğrencilerimizi kışkırtma amaçlıdır. 

Tüm çalışmalarımız, Üniversitemizi daha ileriye taşımak içindir. Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve kamuoyunun yalnızca Üniversitemiz tarafından yapılan resmî açıklamaları dikkate almasını rica ediyoruz

Yeni fakülte yapılanmasının Boğaziçi Üniversitesi camiasına hayırlı olmasını dileriz.”

KAYNAK: HABER7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx