2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de: En yüksek pay ulaştırmaya

2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, programda yer alan 12 bin 41 projeye yaklaşık 1 trilyon 7 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), sosyal güvenlik kuruluşları, özelleştirme kapsamındakiler, döner sermayeli kuruluşların yatırım projeleri yer aldı.

Yerel yönetimlerin ise sadece dış krediyle finanse edilen projelerine yer verildi.

2024 Yılı Yatırım Programı, 12’inci Kalkınma Planı’nda bulunan temel politikalar, 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Program’da yer alan politika, öncelik ve bütçe büyüklükleri dikkate alınarak hazırlandı.

Yatırım Programı’nda; toplumsal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projeler, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile 12’nci Kalkınma Planı’nda öngörülen projelere öncelik verildiği belirtildi.

1 TRİLYON 7 MİLYAR LİRA ÖDENEK

2024 yılında Yatırım Programı’nda toplam 12 bin 41 projeye yaklaşık 1 trilyon 7 milyar TL ödenek ayrıldı. Kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin 2024 Yılı Yatırım Programı’ndaki toplam tutarı 7,3 trilyon lira oldu.

Programa dahil edilen 4 bin 108 yeni projenin 980’inin çok yıllık, 3 bin 128’inin ise bir yıl içerisinde tamamlanacak projeler olduğu kaydedildi.

Öngörülen yatırımın yüzde 71,5’inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlara, yüzde 36’sının KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara, yüzde 1,8’inin ise döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi planlandı.

DEPREM TEDBİRLERİNE 510 MİLYAR TL AYRILDI

Programda deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar lira tutarında projeye yer verildi.

Bu projeler kapsamındaki 2024 yılı ödeneklerinin yaklaşık yüzde 28’i eğitim sektörüne, yüzde 23’ü sağlık sektörüne, yüzde 13’ü ulaştırma-haberleşme sektörüne ayrıldı.

Ayrıca bütçede cari transferler altında yürütülen yatırım nitelikli harcamalar ile cari nitelikli diğer harcamalar dikkate alındığında söz konusu ödenek tutarı toplam 1,028 milyar TL’ye ulaşıyor.

EN YÜKSEK PAY ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME İLE EĞİTİME

Yatırım ödeneğinden en yüksek payı ise yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü aldı. Yüzde 162 artışla ulaştırma sektörü yatırımları için 319 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Bu sektörü 2023’e oranlar yüzde 147 artış yapılan eğitim takip etti. Yüzde 15’lik pay ayrılan eğitim sektörü yatırımları için 2024 yılında 150,8 milyar TL ödenek tahsis edildi. Temel eğitime 99,5 milyar lira ödenek ayrıldı.

Programda yüzde 10,5 paya sahip olan madencilik sektörüne 106 milyar TL, yüzde 7,5 paya sahip olan enerji sektörüne ise 75,7 milyar TL ödenek sağlandı.

DSİ, 130 BİN HEKTAR ALANI SUYLA BULUŞTURACAK

Tarım sektörüne yatırım ödeneklerinden yüzde 10’luk pay ile 101 milyar TL verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne tarımsal sulama yatırımları kapsamında 51 milyar TL ödenek ayrıldı. Bu ödenekle 130 bin hektar alanın sulamaya açılması planlanıyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün hava taşıt filosuna orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bu yıl 4 adet küçük yangın tanker uçağı ile 1 adet yangın söndürme helikopteri alınacak.

SAĞLIK YATIRIMLARINA AYRILAN ÖDENEK 82,7 MİLYAR LİRA

Sağlık sektörüne ise yatırımlarından yüzde 9,4’lük pay ayrıldı. Yüzde 152 artışla tahsis edilen 82,7 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelere 16 bin 822 yatak ve 486 ünite alınacak.

Öte yandan üniversitelere bu yıl yüzde 109 artışla 35,5 milyar lira yatırım ödenek tahsisi yapıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx