Sayıştay raporları yolsuzluk yapan kamu yöneticilerinin denetimine giriyor

Sayıştay raporları yolsuzluk yapan kamu yöneticilerinin denetimine giriyor

Kamunun hesaplarını denetleyen ve tüm kısıtlamalara karşın birçok usulsüzlük ve yolsuzluğu ortaya çıkartan Sayıştay’ın raporları artık yayınlanmayacak. İdare, denetlenen kurumların yöneticileri ile denetçilerin raporlar yazılmadan önce bir araya gelerek bulgulara ilişkin değerlendirme toplantısı yapması yönünde karar aldı. Bu şekilde yolsuzlukların da raporda yer almasının önüne geçilmiş olunacak.

RAPORLARA YANSIYAN OLUMSUZLUKLAR AZALTILACAK

Sayıştay Başkanlığı’nca alınan karar kapsamında denetim bulguları, ilgili idareye gönderilmeden önce yöneticilerle değerlendirilecek. Eski uygulamada son aşamada Rapor Denetleme Kurulu’nda görüşülen bulguların şimdi bir de “değerlendirme toplantısı” filtresinden geçirilecek. Uygulamanın amacı, “Tespitlerin bütün yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle muhtemel hata payının en aza indirilmesi” olarak açıklandı. Ancak amacın tespitleri rapora yazmadan idarelerin düzeltme yapmasına olanak sağlamak, bu yolla da raporlara yansıyan tespitlerin azalmasını önlemeye yönelik olduğu bildirildi.

DENETÇİLER YOLSUZLUKLARINI BULDUĞU YÖNETİCİLERLE TOPLANTIYA ZORLANIYOR

Birgün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre karara ilişkin hazırlanan ve denetçilere ulaştırılan genelgede, ‘Denetleme Sonuçları Değerlendirme Toplantısı’nda uyulması gereken kurallar özetle şöyle sıralandı: Toplantı, kamu idaresi üst yönetimine toplantı tarihinden en az bir hafta önce bildirilecek. Gerekli görülmesi halinde, raporda konu edilmesi öngörülen tespitlere ilişkin özet bilgiler kamu idaresi üst yönetimine iletilecek. Tespitler hakkında kamu idaresi üst yönetimi bilgilendirilecek ancak ikna etme çabası içine girilmeyecek. Toplantıya, ekip başkanı ile uygun gördüğü denetçiler katılır. Gerek görmesi halinde grup başkanı da toplantıya katılabilir.

2015 YILINDAN BERİ RAPORLAR SADELEŞTİRİLİYOR

2018 yılı denetim raporlarının TBMM’ye sunulmasının ardından TBMM KİT Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na bilgi veren Sayıştay uzmanları, “sadeleştirme” adı verilen uygulama hakkında bilgi verdi. Uzman denetçiler tarafından hazırlanan raporların 2015 yılından bu yana iki daire başkanı, her daireden birer üye ve denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşan Rapor Değerlendirme Kurulu’nda denetlendikten sonra TBMM’ye sunulması ile yetinilmeyip sadeleştirme adı altında yeni bir yöntem uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir